مهره های جدید (تاتنهام): 

مهره های دیگر بازی:‌

نماد اعتماد الکترونیک