توجه: از ایونت Thanks for Playing و همچنین آفر مهره های جدید  دیدن نمایید.   

مشاهده جزئيات