در صورت داشتن ایونت‌های خاص بسته‌ها به همراه جایزه و در بهترین صورت خریداری می‌‌گردند! بسته ها در اسرع وقت خریداری شده و تحویل شما خواهد شد.   الماس نرم افزار Azar:

مشاهده جزئيات