برای خرید الماس یا جم بازی Hay Day  بسته را متناسب به نیاز خود انتخاب کرده . بسته ها در اسرع وقت خریداری شده و تحویل شما خواهد شد.    

مشاهده جزئيات