برای خرید سلریوم های بازی Call of Duty بسته را متناسب به نیاز خود انتخاب کرده . در صورت داشتن ایونت‌های خاص در بازیبسته‌ها به همراه جایزه و در بهترین صورت خریداری می‌‌گردند! بسته ها در اسرع وقت خریداری شده و تحویل شما خواهد شد.  

مشاهده جزئيات