ایونت جدید Cupic Pack در سایت قرار گرفت! در صورت داشتن ایونت‌های خاص در بازی (مانند ۱۵% bonus یا ۲۵% bonus) بسته‌ها به همراه جایزه و در بهترین صورت خریداری می‌‌گردند! بسته ها در اسرع وقت خریداری شده و تحویل شما خواهد شد.   ایونت های جدید بازی: طبق مکالمه انجام شده با شرکت بازی، از […]

مشاهده جزئيات