بسته های ویژه بازی برول استارز: بسته های جم بازی برول استارز:   درباره بازی برول استارژ و خرید جم برول استارز  ” الماس ” Brawl Stars  یا به نام فارسی نبرد ستارگان از شرکت رسمی سوپرسل . این بازی نیز قابلیت پرداخت درون برنامه ای را دارد و باتوجه به اینکه خرید جم Brawl Stars یا همان نبرد ستارگان برای پلیرهای این سبک بسیار مهیج هستند […]

مشاهده جزئيات