برای خرید موجو در بازی little empire بسته را متناسب به نیاز خود انتخاب کرده . بسته ها در اسرع وقت خریداری شده و تحویل شما خواهد شد. بسته های عادی بازی:

مشاهده جزئيات