تبریک از طرف موجو جم شا‍پ به تمام ایرانی های بازی به خصوص حسین آقا ( کاربر Search0‌ ) که نام ایران و ایرانی رو بالا بردند.     

ادامه مطلب