نام شما (الزامی):

آدرس پست الکترونیکی شما:

شماره تماس(الزامی):

شماره تراکنش واریز شده از این لینک (الزامی)
مبلغ واریزی: 10هزار تومان

لول Town Hall:

لول بازی:

قابلیت تغییر اسم:
 دارد ندارد

قیمت پیشنهادی(به تومان):

توضیحات:
در این قسمت یک عکس از نقشه اصلی و 2 عکس
از لول تمامی سربازان در لابراتوری را ارسال نمایید.نماد اعتماد الکترونیکارسال
google47f6df344312a2f8