نام شما (الزامی):

آدرس پست الکترونیکی شما:

شماره تماس(الزامی):

شماره تراکنش واریز شده از این لینک (الزامی)
مبلغ واریزی: ۱۰هزار تومان

لول Town Hall:

لول بازی:

قابلیت تغییر اسم:
داردندارد

قیمت پیشنهادی(به تومان):

توضیحات:
در این قسمت یک عکس از نقشه اصلی و ۲ عکس
از لول تمامی سربازان در لابراتوری را ارسال نمایید.نماد اعتماد الکترونیک