شما می توانید با دانلود اپلیکیشن موجو جم شاپ،  از این به بعد سفارشات خود را توسط اپلیکیشن ثبت نمایید.

جهت دیدن کد تخفیف برنامه را نصب کنید.

قابل دانلود توسط تمامی کاربران اندروید و iOS

کاربران اندروید:

کاربران iOS:

دانلود از آی اپس